wordlid

(0000AB)
(dd-mm-jjjj)


Indien je spelendlid wilt worden en je nog niet bij de NHV ingeschreven was, zullen wij dat voor je doen. Stuur ons daarvoor alsjeblieft nog een foto van jou voor jouw nieuwe speler-ID.