top of page
  • Redactie

Trainingstijden vanaf april


Over een paar weken zit het zaalseizoen erop. De donderdagtrainingen gaan vanaf april naar de Van Hogendorphal. De vrijdagtraining stopt na 23 maart. Na april stoppen ook de donderdagtrainingen. Zie ook bijgevoegd schema.

The season has almost come to an end. Therefore, the practice times will change: last Friday practice om 23 March, last Thursday practice 19 April.

Dinsdag/Tuesday

20 en 22 maart wisselen H12 en D123 om / 20 and 22 March H12 and D123 switch

Donderdag/Thursday

In april in de Van Hogendorphal (v Hogendorpstraat 921, Amsterdam)

Laatste donderdagtraining op 19 april. / Last Thursday practice 19th April

Vrijdag/Friday

21.00-22.15: een groep / one group

Laatste vrijdagtraining op 23 maart / Last Friday practice on 23rd March


bottom of page