top of page
  • Redactie

Wat je moet weten over het nieuwe seizoen / All you need to know about the new season


Het nieuwe seizoen staat voor de deur en je bent natuurlijk benieuwd waar, wanneer en met wie je dit jaar zult gaan trainen en spelen. Daarom alles op een rijtje.

- English below-

Trainingen

De trainingen beginnen vanaf komende dinsdag (14 augustus) in de Amstelcampushal. Vanaf september komt daar ook Sporthallen Zuid bij en zal het normale schema van kracht zijn.

Augustus ziet er zo uit:

Dinsdag 14, 21, 28 Aug - Amstelcampushal

18.30 – 20.00 Dames 4-7 (Wisselend)

20.00 – 21.30 D1 (Harald & Wouter) | D 2&3 (Tim)

21.30 – 23.00 H1&2 (Jordie)

Op vrijdag zullen de selectieteams de trainingsperiode een kickstart geven met drie extra vrijdagtrainingen.

Vrijdag 17, 24, 31 Aug - Amstelcampushal

19.30 – 21.00 D1, 2, 3 (Harald & Wouter) | H1&2 (Jordie)

Opmerking 1: Voor dames 2 en 3 geldt dat zij ook op 7 en 14 september op VRIJDAG zullen trainen. De 4/5/6/7-groep traint dan van 19.30 tot 20.45 en 2/3-groep van 20.45 tot 22.00.

Opmerking 2: Als je bij een andere trainingsgroep zou willen, bijvoorbeeld omdat je brandende ambities hebt, neemt dan contact op met de TC (Adrien, Chris, Kim en Hilde/tc@ushandbal.nl)

Trainers

Herenselectie: Jordie

Heren 2 op donderdag: Vacature Heren niet-selectie: Amber & Una Dames 1: Harald & Wouter Dames 2&3: Tim Dames 4-7: Wisselend (o.a. Jorge, Ralph, Edwin, Tim, Susanne&Nienke)

Coaches

Heren 1: Jordie Heren 2: Vacature Heren 3: Ringo Heren 4: Chris

Dames 1: Harald & Wouter Dames 2: Raldi & Isi Dames 3: Vacature Dames 4: Marit/Josine Dames 5: Arlette Dames 6: Nienke & Brenda Dames 7: Marloes & Jessica

Trainingsweekenden D1 & H1&2: 21-23 september D 2&3: 5-7 oktober D 5-7: 6-7 oktober

Dan nog een paar datums om vast in de agenda te noteren:

Training in Van Hogendorphal (i.v.m. Amsterdam Marathon): 18 oktober

Laatste trainingen voor jaarwisseling: Dinsdag 18, donderdag 20 en vrijdag 21 december

Laatste trainingen van het seizoen: Dinsdag 25 juni, donderdag 11 april en vrijdag 22 maart

ENGLISH

The new season is about to start and you are dying to now where, when and with whom you will train and play this year. Here’s all you need to know.

Training

The training starts from next Tuesday (August 14) in the Amstelcampus Hall. From September on, the practices in Sporthallen Zuid will start and the normal schedule will be in force.

August looks like this:

Tuesday 14, 21, 28 Aug – Amstelcampus Hall

18.30 - 20.00 Ladies 4-7 (alternating)

20.00 - 21.30 Ladies1 (Harald & Wouter) | Ladies 2&3 (Tim)

21.30 - 23.00 Gents 1&2 (Jordie)

On Friday, the selection teams will give the training period a kickstart with three extra Friday training sessions.

Friday 17, 24, 31 Aug - Amstelcampus Hall

19.30 - 21.00 Ladies 1, 2, 3 (Harald & Wouter) | Gents 1&2 (Jordie)

Note 1: For ladies 2 and 3, they will also train on FRIDAY on 7 and 14 September. The 4/5/6/7 group then trains from 19.30 to 20.45 and 2/3 group from 20.45 to 22.00.

Note 2: If you would like to join another training group, for example because you have burning ambitions, please contact the TC (Adrien, Chris, Kim and Hilde/tc@ushandbal.nl)

Trainers

Men’s selection: Jordie

Men's 2 op Thursday: Vacancy

Men's non-selection: Amber & Una

Ladies 1: Harald & Wouter

Ladies 2 & 3: Tim

Ladies 4-7: Alternating (among others Jorge, Ralph, Edwin, Tim, Susanne & Nienke)

Coaches

Gents 1: Jordie

Gents 2: Vacancy

Gents 3: Ringo

Gents 4: Chris

Ladies 1: Harald & Wouter

Ladies 2: Raldi & Isi

Ladies 3: Vacancy

Ladies 4: Marit/Josine

Ladies 5: Arlette

Ladies 6: Nienke & Brenda

Ladies 7: Marloes & Jessica

Training weekends

Ladies 1 & Gents 1&2: 21-23 September

Ladies 2&3: 5-7 October

Ladies 5-7: 5-6 October

Then a few more dates to write down in the agenda:

Training in Van Hogendorphal (because of Amsterdam Marathon): 18 October

Last training sessions for New Year: Tuesday 18, Thursday 20 and Friday 21 December

Last trainings of the season: Tuesday 25 June, Thursday 11 April, Friday 22 March

bottom of page