top of page
  • Redactie

Vraag en antwoord voor de ALV

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering konden US'ers hun vragen insturen. Zo kunnen we de online ALV kort en overzichtelijk houden. Hieronder lees je de vragen en de reactie hierop van het bestuur. Om het geheugen op te frissen: de ALV is morgen, woensdag 10 juni, om 20.00. De link naar het videogesprek en de verdere informatie hebben leden in hun mailbox ontvangen.


Vragensteller 1:

1: De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties ivm Corona niet betaald hoeven te worden over de maanden maart, april, mei en juni. Ik weet niet welke sporthallen gelden als 'gemeentelijke sportaccommodaties', maar ik ben dus wel benieuwd of dit ook geldt dit ook voor de sporthallen waar US gebruik van maakt? En zo ja, wat de impact hiervan is op onze begroting?

Antwoord: Sporthal De Pijp en Sporthallen Zuid zijn gemeentelijke sporthallen, de Amstelcampus niet. (Hier een lijst met gemeentelijke sporthallen). De kwijtschelding van de huur gaat om maart, april, mei (niet juni). In deze periode hadden wij nog 4 trainingen en 3 speeldagen. Hierdoor betalen we ongeveer 1.200 euro minder. Dit heeft invloed op de jaarrekening, niet zozeer op de begroting. Naast de kwijtschelding heeft de gemeente een aangekondigde huurverhoging van 8% uitgesteld tot januari 2021. Dit hebben we verwerkt in de begroting.

Vragensteller 2:

1. Waarom is er geen agendapunt over technische zaken volgend seizoen. Ik wil wel weten hoe het met trainen en zo gaat vanaf september.

Antwoord: Een online ALV is een uitdaging en zal waarschijnlijk iets minder vlot en soepel verlopen dan een gewone ALV. Daarom is het aantal agendapunten beperkt. Aan de orde komen de onderwerpen die doorgaans niet buiten een ALV worden besproken. Met vragen of opmerkingen over technische zaken kun je altijd terecht bij de vertegenwoordiger van jouw selectiegroep. Wie dat is zie je hier.

2. Tav de beschamende vertoning van het bestuur (en tc) rondom de mogelijkheid om samen met Aristos een trainer te betalen wil ik graag van bestuur opheldering over het totale gebrek aan communicatie. Waarom is er niet geantwoord op meerdere verzoeken van de voorzitter van Aristos toen hij daar om vroeg?

Antwoord: Aristos heeft het voorstel gedaan om eenmaal per week te trainen in de Amstelcampushal en eenmaal per week bij Aristos en de trainerskosten te delen. Uiteindelijk hebben we het aanbod afgeslagen, met als voornaamste reden dat er niet genoeg animo is bij de herenselectie om eenmaal per week naar Geuzenveld te gaan. Om specifiek op de communicatie in te gaan: de voorzitter van Aristos heeft tweemaal een voicemail achtergelaten. In de eerste geeft hij aan nogmaals zelf contact te zoeken. Op de tweede volgde snel het bericht van de vragensteller dat hij zou bellen met de voorzitter van Aristos. Hierop volgende een mail met een samenvatting van dat gesprek. Hierop hebben we de voorzitter van Aristos gemeld dat we de mail hebben gelezen en dat we er op terug zouden komen. Dit heeft inderdaad even geduurd omdat we het voorstel graag goed hebben willen overwegen, en het tijd kost om informatie te verzamelen en het intern te bespreken. Het verdient inderdaad geen pluim voor snelheid en duidelijkheid, maar van een beschamende vertoning en totaal gebrek aan communicatie is ons inziens geen sprake.

2a: Wie traint de herenselectie 2020/21?

Antwoord: Erik van der Graaff verzorgt deze maand een aantal proeftrainingen voor de heren. Daarna wordt bekeken hoe het van beide kanten bevalt.

Vragensteller 3:

1: Er wordt geopperd een belactie te doen voor de VvUS. In de begroting is een stijging van 300 (begroot 19/20), naar 500 (begroot 20/21) te zien. Wil dit dus suggereren dat door het doen van de belactie, maar een extra 200 begroot wordt, dus (als ik het goed begrijp), er maar 4 leden worden geworven tijdens die actie? (Het lijkt me oke om voorzichtig te begroten, maar dit laat zien dat je eigenlijk weinig 'vertrouwen' hebt in het effect van een van de weinige concreet uitgesproken acties die je gaat doen om de club een financiële impuls te geven). Top initiatief trouwens.

Antwoord: We zijn inderdaad voorzichtig in deze begroting. We willen niet overschatten, omdat op financieel gebied veel onzeker is door de coronacrisis. We weten, net als op het gebied van sponsoring, niet hoeveel men overheeft om de club te steunen. Daar komt bij dat in het recente verleden al een belactie is geweest voor de Vriendenloterij. We zien zeker potentie in Vrienden van US, maar tot nu toe is het nog geen daverend succes gebleken (op dit moment zijn er 6 Vrienden). Het is dus een balans tussen wat we hopen en de realisatie van het afgelopen seizoen.

2: In de notulen staat dat Lisanne een voorzittershamer moet gaan aanschaffen. Zullen we deze via zoom terugzien?!

Antwoord: Voorzittershamers blijken best prijzig, dus we hebben besloten om deze (voor nu) niet aan te schaffen.

3: Er kan toch alsnog nu een vrijwilligersbedankdag plaatsvinden na 1 juni ivm corona? Je actieve leden alsnog bedanken en laten samenkomen doet de clubgeest goed lijkt me.

Antwoord: Mee eens! We hebben nagedacht over bedankjes. Vooralsnog zag het er naar uit dat we niet bij elkaar zouden kunnen komen, dus dat het een cadeautje zou worden. We zullen kijken wat mogelijk en leuk is op 1,5 meter afstand. De vrijwilligers horen er nog over!


Commentaires


bottom of page